Home чл. 76, ал. 1 ЗЗД

чл. 76, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 76. Този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт