чл. 74 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 74. Този, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт