Home чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД

чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 55. Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт