чл. 51, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 51. […] Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.

« Обратно към нормативния акт/термините