чл. 45 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Непозволено увреждане
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт