чл. 45, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Непозволено увреждане
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт