чл. 42, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 42. […] Лицето, от името на което е сключен договор без представителна власт, може да го потвърди. За потвърждаването се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за сключване на договора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт