Home чл. 41 ЗЗД

чл. 41 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 41. (1) Пълномощието се прекратява с оттеглянето му или с отказването от него, със смъртта на упълномощителя или на пълномощника, или с поставянето им под запрещение, а когато упълномощител или пълномощник са юридически лица – с прекратяването им.
(2) Прекратяването на пълномощието не може да се противопостави на трети лица, които добросъвестно са договаряли с пълномощника, освен ако прекратяването е подлежало на вписване и то е било извършено.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт