Home чл. 4 ЗЗД

чл. 4 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 4. (Обн. – ДВ, бр. 275 от 1950 г.; отм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Гражданите се ползуват от правата си, за да задоволяват своите нужди. Те не могат да упражняват тези права в противоречие с интересите на социалистическото общество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт