чл. 37 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г. в сила от 01.03.2008 г.) Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт