чл. 366 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 366. Спогодбата върху непозволен договор е нищожна дори ако страните са се спогодили относно неговата нищожност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт