Home чл. 365 ЗЗД

чл. 365 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 365. С договора за спогодба страните прекратяват един съществуващ спор или избягват един възможен спор, като си правят взаимни отстъпки.
С взаимните отстъпки могат да се създадат, да се изменят или да се погасят и правоотношения, които не са били предмет на спора. В такъв случай прехвърлянето на тия права се извършва в определената за това форма.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт