Home чл. 361, ал. 1 ЗЗД

чл. 361, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 361. (1) Ако не е уговорено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт