Home чл. 358, ал. 2 ЗЗД

чл. 358, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 358. […] (2) Внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост на съдружниците. Всяка друга вещ се счита внесена за общо ползуване, ако не е уговорено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт