чл. 31 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 31. (1) Унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му не е могло да разбира или да ръководи действията си.
(2) Унищожението на такъв договор не може да се иска след смъртта на лицето, освен ако преди смъртта е било поискано поставянето му под запрещение или ако доказателството за недееспособността произлиза от същия договор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт