чл. 283, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 283. […] (2) Той може да възложи това на друго лице, ако е овластен от доверителя или ако това е станало необходимо за запазване неговите интереси и ако от неизвършването му доверителят би претърпял вреди.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт