чл. 267, ал. 1, изр. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 267. (1) Ако изпълнението на работата стане невъзможно вследствие причина, за която никоя от страните не отговаря, изпълнителят няма право на възнаграждение. Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за поръчващия, изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт