Home чл. 264, ал. 2, изр. 2 ЗЗД

чл. 264, ал. 2, изр. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 264. […] (2) При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт