Home чл. 26, ал. 3 ЗЗД

чл. 26, ал. 3 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 26. […] (3) (отм. – ДВ, бр. 30 от 1990 г.) Нищожни са и доказване на социалистическите организации, които излизат
вън от предмета на дейността им.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт