Home чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД

чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 26. […] (2) Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт