Home чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД

чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 26.  (Ал. 1, изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт