Home чл. 25 ЗЗД

чл. 25 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 25. (1) Действието на договора или прекратяването му може да бъде поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие. Смята се, че условието се е сбъднало, ако страната, която има интерес от несбъдването му, недобросъвестно е попречила да настъпи то.
(2) Сбъдването на условието има обратно действие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт