Home чл. 249 ЗЗД

чл. 249 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 249. С изтичане на уговорения срок или след ползуването заемателят е длъжен да върне вещта. Но заемодателят може да иска връщането на вещта и преди това, ако сам неотложно се нуждае от нея, поради непредвиден случай или ако заемателят умре или не изпълнява задълженията си по чл. 244.
Ако времето или целта на ползуването не са определени с договора, заемодателят може всякога да поиска връщането на вещта.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт