Home чл. 243 ЗЗД

чл. 243 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 243. С договора за заем за послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт