Home чл. 230, ал. 1 ЗЗД

чл. 230, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 230. (1) Ако не е уговорено друго, наемодателят е длъжен да предаде вещта в състояние, което отговаря на ползуването, за което е наета.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт