Home чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД

чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 227. Дарението може да бъде отменено, когато дареният: […] в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт