Home чл. 227, ал. 1, б. б ЗЗД

чл. 227, ал. 1, б. б ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 227. Дарението може да бъде отменено, когато дареният: […] б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт