чл. 212 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 212. (1) Този, който продава едно наследство изцяло, без да посочи неговите предмети, е длъжен да обезпечи само качеството си на наследник.
(2) Продажбата на наследство трябва да бъде извършена писмено и подписите на договарящите да бъдат нотариално заверени.
(3) Договорът за продажба на наследство, в което има недвижими имоти, може да бъде противопоставен на трети лица само ако е вписан.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт