Home чл. 20а, ал. 2 ЗЗД

чл. 20а, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) […] Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт