Home чл. 206, ал. 1 ЗЗД

чл. 206, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 206. (1) Макар и да има противно съглашение, неплащането на вноски, които не надвишават 1/5 част от цената на вещта, не дава основание за разваляне на договора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт