чл. 198 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 198. (1) Когато купувачът прави възражение за недостатъци на продадената вещ, която му е изпратена от друго място, той трябва да я държи на разположение на продавача и да се грижи привременно за нейното запазване.
(2) Ако вещта е изложена на развала и отлагането е свързано с опасност или ако пазенето е свързано със значителни разноски или неудобства, купувачът, след като уведоми продавача, може да поиска от районния съд разрешение да я продаде.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт