Home чл. 190 ЗЗД

чл. 190 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 190. (1) Ако само част от продадената вещ принадлежи на трето лице или вещта е обременена с права на трето лице, купувачът може да поиска разваляне на продажбата по съдебен ред и обезщетение според предходния член, когато според обстоятелствата трябва да се приеме, че той не би сключил договора, ако знаеше това.
(2) В противен случай купувачът може да иска намаление на цената и обезщетение за вредите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините