чл. 19, ал. 3 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 19. […] Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт