Home чл. 183 ЗЗД

чл. 183 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 183. С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините