чл. 152 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 152. Съглашение, с което се уговаря предварително, че ако задължението не бъде изпълнено, кредиторът ще стане собственик на вещта, както и всяко друго съглашение, с което се уговаря предварително начин за удовлетворение на кредитора, различен от този, който е предвиден в закона, е недействително.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт