чл. 145 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 145. Когато няколко лица са поръчителствували за един и същ длъжник и за едно и също задължение, поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от другите поръчители припадащите им се части.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт