Home чл. 138, ал. 1 ЗЗД

чл. 138, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 138. С договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение. Този договор трябва да бъде извършен в писмена форма.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт