Home чл. 136, ал. 1, т. 3 ЗЗД

чл. 136, ал. 1, т. 3 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 136. Ползуват се с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени, следните вземания: […] 3. вземанията, обезпечени със залог или ипотека – от стойността на заложените или ипотекирани имоти;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт