Home чл. 135, ал. 3 ЗЗД

чл. 135, ал. 3 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 135. […] (3) Когато действието е извършено преди възникване на вземането, то е недействително само ако е било предназначено от длъжника и лицето, с което той е договарял, да увреди кредитора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт