Home чл. 135, ал. 2 ЗЗД

чл. 135, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 135. […] Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт