Home чл. 134, ал. 2 ЗЗД

чл. 134, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 134. […] Когато кредиторът предяви иск по предходната алинея, призовава се като страна и длъжникът.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт