Home чл. 125, ал. 1 ЗЗД

чл. 125, ал. 1 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 125. (1) Прекъсването и спирането на давността срещу един солидарен длъжник не произвежда действие спрямо останалите съдлъжници, но ако тоя, спрямо когото давността не е изтекла, е изпълнил задължението, той има иск срещу освободените вследствие на давността.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт