Home чл. 122, ал. 2 ЗЗД

чл. 122, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 122. […] (2) Предявяването на иск срещу един солидарен длъжник не засяга правата на кредитора спрямо останалите съдлъжници.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт