Home чл. 116, б. б ЗЗД

чл. 116, б. б ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 116. Давността се прекъсва: […] б) с предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство; ако искът или възражението или искането за почване на помирително производство не бъдат уважени, давността не се смята прекъсната;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт