Home чл. 115, ал. 1, б. в ЗЗД

чл. 115, ал. 1, б. в ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 115. Давност не тече: […] в) между съпрузи;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт