Home чл. 115, ал. 1, б. а ЗЗД

чл. 115, ал. 1, б. а ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 115. (1) Давност не тече:
а) между деца и родители, докато последните упражняват родителски права;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт