чл. 113 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 113. Недействително е съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказът от давност, преди тя да е изтекла.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт