чл. 111 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
а) вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
б) (изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания;
г) (отм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.).

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт