чл. 111, б. в ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват: […] в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт