чл. 111, б. б ЗЗД

« Обратно към нормативния акт

Закон за задълженията и договорите

Чл. 111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
[…] б) (изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт